Brexit – skutki dla przedsiębiorców

//Brexit – skutki dla przedsiębiorców

Mianem brexitu określany jest proces opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, zapoczątkowany przez referendum w czerwcu 2016 roku. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu. Obowiązujący od 1 lutego okres przejściowy, w którym Wielka Brytania nadal traktowana jest jako państwo członkowskie z zachowaniem zasadniczo wszelkich praw i obowiązków, upływa 31 grudnia 2020 roku.

Od 2021 roku każda firma, która prowadzi wymianę handlową z Wielką Brytanią, będzie podlegać szeregowi nowych formalności celnych oraz nowym wymogom regulacyjnym i administracyjnym.

Zmiany obejmą każdego przedsiębiorcę, który:

✔️  sprzedaje towary do Wielkiej Brytanii lub
✔️  kupuje towary z Wielkiej Brytanii lub
✔️  świadczy usługi na rzecz podmiotów brytyjskich lub
✔️  korzysta z usług świadczonych przez podmioty brytyjskie lub
✔️  dokonuje przemieszczania towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii lub
✔️  wykorzystuje materiały i towary pochodzące z Wielkiej Brytanii w wymianie handlowej z krajami partnerskimi UE w ramach systemów preferencyjnych.

Od nowego roku państwa Unii Europejskiej i Wielka Brytania będą stanowiły 2 odrębne obszary regulacyjne i prawne. W praktyce oznacza to, że wszystkie produkty eksportowane z UE do Wielkiej Brytanii będą musiały spełniać wymagania określone w przepisach i normach brytyjskich. Dodatkowo, będą one podlegać wszelkim stosownym kontrolom, których celem jest przestrzeganie uregulowań dotyczących przywozu.

To samo dotyczy produktów przywożonych do państw członkowskich z Wielkiej Brytanii. Będą one musiały spełniać wymagania i normy unijne oraz będą podlegać wszelkim stosownym kontrolom celem przestrzegania uregulowań dotyczących m.in. bezpieczeństwa, zdrowia oraz środowiska.

Ponadto, po 31 grudnia 2020 obrót towarowy z Wielką Brytanią zostanie objęty formalnościami celnymi.

Przez |2021-01-04T13:00:22+00:004 stycznia 2021|